Mezinárodní prodejní výstava brouků a motýlů

ENTOMOLOGICKÉ VÝMĚNNÉ DNY A VÝSTAVA

sál Artemis

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost na vlastní oči spatřit dokonalou kombinaci barev, úchvatné bizarní tvary, nejmenší a největší druhy hmyzu a to vše na entomologických dnech a výstavě.

Můžete se těšit na výměnu, prodej a koupě brouků, motýlů, strašilek, pavouků a ostatních bezobratlých živočichů. Nebude chybět ani odborná literatura včetně entomologických potřeb.

Gurmáni se mohou těšit na bohatou nabídku hmyzích a jiných specialit. Pro děti máme připraveny lízátka s překvapením.

OTEVÍRACÍ DOBA:

PÁTEK      6. 10. 2023  11.00 - 18.00
SOBOTA  7. 10. 2023   9.00 - 17.00

Otevírání ento. krabic v prostorách hotelové restaurace povoleno 

  do 22.00

Vstupenka platí na souběžně probíhající výstavy  :

  • BROUCI A MOTÝLI - sál  Artemis
  • VÝSTAVA HUB        - sál  Triumf
DOSPĚLÍ 150,- Kč
DĚTI do 150 cm, ZTP,  ZTP/P + doprovod ZDARMA

Při opuštění areálu si  vyžádejte vrácenku pro opětovný návrat do areálu. Pokud tak neučiníte, bude Vám umožněn vstup po opětovném zaplacení vstupného.

IMG_4090.JPG

Co vás čeká

Srdečně vás zveme na mezinárodní výměnné dny a výstavu hmyzu do moderní haly kongresového centra Hotelu Olympik Tristar. Tato akce je určena všem, kteří mají rádi krásu a rozmanitost naší planety a chtějí se dozvědět více o úžasném a fascinujícím světě šestinohých tvorů.

Můžete se těšit nejen na brouky a motýly, ale také ostatní druhy bezobratlých, včetně strašilek. Díky skvělému osvětlení budou moci návštěvníci detailně prozkoumat krásu motýlích křídel a bizarních tvarů hmyzího těla.

Bezbariérový vstup a snadná dostupnost metrem zajišťující pohodlný přístup pro všechny návštěvníky. Těšíme se na setkání s vámi a na společné objevování tohoto tajemného světa.

                                  POZVÁNKA KE STAŽENÍ

O entomologii

Entomologie, věda zabývající se hmyzem, má v českých zemích dlouhou a bohatou historii. První písemné zmínky v českých zemích pocházejí již od 16. století, kdy se o hmyz začali zajímat především lékaři a farmakologové.

V přepočtu na počet obyvatel je u nás registrováno nejvíce profesionálních a amatérských entomologů na světě. Na druhém místě je Japonsko, kde se sbírky dědí z generace na generaci podobně jako samurajské meče.

Odvětví entomologie:

  • Koleopterologie je zoologická věda zabývající se studiem řádu brouků (Coleoptera).
  • Lepidopterologie je nauka motýlech ( Lepidoptera).

Třída hmyzu je sama o sobě nesmírně kuriózní skupinou živých organismů na této planetě. Především jde o zdaleka nejpočetnější společenstvo živočichů, ať již mezi obratlovci nebo bezobratlými.

V současnosti již známe přes milión druhů těchto členovců, což představuje více než polovinu všech existujících organismů na Zemi. Přitom je odhadováno, že celkový počet všech dnes existujících druhů se může pohybovat až někde mezi 6 a 10 milióny.

Hmyz je nesmírně rozšířenou skupinou a jeho zástupce nacházíme téměř ve všech světových ekosystémech. Jedním z klíčů k úspěchu těchto tvorů je nejspíš jejich neuvěřitelná tvarová rozmanitost a vysoká rozplozovací schopnost. Tělo složené ze tří základních částí – hlavy, hrudi a zadečku je často kryto pevnou kutikulou, chránící hmyz před nepříznivými vlivy okolního prostředí.

První zástupci hmyzu se na naší planetě objevili již v prvohorním siluru, před více než 400 miliony let. Brzy po svém vzniku pak hmyz vyvinul také létající formy, což umožnilo této skupině osídlit četná prostředí, pro jiné skupiny obvykle nedostupná.

Zejména brouci jsou středem vědeckého a hlavně amatérského zájmu.

Již publikace začátkem minulého století popisuje jejich život překrásným způsobem. No posuďte sami - pár vět z knihy Brouci od Františka Dlouhého.

„Bydliště broukův a tudíž místa, k nimž sběrateli jest přihlížeti, jsou velmi rozmanitá. I toho jest dbáti, že ačkoli většina brouků ve dne jest čilá a zvláště v jasném svitu slunečním si libuje, v noci však, za deště a dnů pochmurných do úkrytův se uchyluje, přece jsou mnohé druhy, které za soumraku i v noci nebo po dešti skrýše své opouštějí."

Nejvíce popsaných druhů patří do čeledi nosatcovitých, téměř 60 tisíc druhů. Když si uvědomíme, že dnes žije na světě asi 40 tisíc druhů obratlovců, vyvstane před námi druhová bohatost nosatců -a brouků vůbec - v plné své nepředstavitelné mohutnosti.