FESTIVAL ZDRAVÍ 

6. - 7. dubna 2024

PODMÍNKY PRO VYSTAVOVATELE

Srdečně vás zveme na FESTIVAL ZDRAVÍ do kongresového centra Hotelu Olympik Tristar, Praha 8

 • moderní hala s kvalitním osvětlením pro prezentaci nabízených exponátů na vysoké úrovni
 • snadný přístup pro návoz zboží ( bezbariérový)
 • velmi dobré spojení MHD (metro Invalidovna a tram pět minut od hotelu)
 • dostatek parkovacích míst 
 • občerstvení zajištěno v hotelovém baru a restauraci a to po celou dobu konání akce
 • možnost ubytování v hotelovém komplexu (slevový balíček - informace u Dana Čagánka)
 • přes noc bude hala střežena bezpečnostní službou
 • silná reklamní kampaň cílená na sběratele i širokou veřejnost
 • pro vystavovatele parkování zdarma
 • pro návštěvníky bude v provozu hotelová restaurace a to po oba dva dny konání akce do 22 hod.

Registrace vystavovatelů

Přihlášky přijímáme prostřednictvím přihlašovacího formuláře, telefonicky nebo zaslané emailem. O aktuálních volných výstavních plochách Vás budeme informovat telefonicky či emailem. 

Objednávky stolů/místa proveďte na níže uvedeném kontaktu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Ing.Dan Čagánek
tel. +420 604 670 861,
email:  dan.caganek@tiscali.cz 

Všichni vystavovatelé jsou povinni se registrovat. Objednávka místa je podmíněna účastí po celou dobu konání výstavy. Po zaslání objednávky vystavovatelem pošle organizátor vystavovateli potvrzení objednávky a Zálohovou fakturu. Doručením Zálohové faktury vystavovateli vzniká mezi vystavovatelem a organizátorem právní vztah řídící se podmínkami pro vystavovatele. Vystavovatel nemá právní nárok na schválení účasti na výstavě, organizátor není povinen případné neschválení účasti vystavovatele na výstavě zdůvodnit. Po uhrazení Zálohové faktury bude vystavovateli zaslán daňový doklad - faktura. Vystavovatel je povinen zaplatit nájemné za  stůl do data vyznačeného na zálohové  faktuře. Při stornu objednávky uhrazenou platbu nevracíme. Vystavovatel má možnost uplatnit svoji úhradu na ostatních námi pořádaných akcích a to v časovém horizontu jednoho roku.

Ke každému prodejnímu místu jsou přiděleny maximálně dva identifikační náramky pro vystavovatele, které platí po celou dobu akce.

Vystavovatel se zavazuje mít svoji expozici otevřenou až do konce pořádané výstavy a nezačne s demontáží a vyklizením výstavní plochy dříve, než po ukončení celé akce.

Vystavovatel je povinen dodržovat provozně bezpečnostní předpisy, veškeré právní předpisy ČR, technické normy a bezpečnostní a protipožární předpisy. Zahraniční zboží podléhá českým celním předpisům a celní kontrole. Dále je vystavovatel povinen respektovat pokyny dodavatele, mít  příslušné certifikáty na prodávané zboží.

Možnost návozu:

 • Sobota  6. 4. 2024  od 6.30 do 8.00

Demontáž expozic:

 • Neděle  7. 4. 2024 od 17:00 hod.
 • Není dovoleno demontovat stánek a odvážet zboží před skončením výstavy
 • Výstavní prostory jsou přes noc střeženy bezpečnostní agenturou.

Občerstvení:

 • Přímo v areálu se nachází restaurace.

Propagace akce :

 • Pořadatel připravuje pro veletrh kompletní reklamní kampaň.

Ceník pro prodejce platný od 1. 1. 2024:

1 stůl (80 x 120 cm) 1 600,- Kč
El. přípojka    500,- Kč
Vlastní stánek 1 000,- Kč za každý běžný metr délky
Přednáška     800,- Kč

FOTGRAFIE HOTELU A PARKOVIŠTĚ

Zdroj dynamické sekce: Ilustrační FOTOGRAFIE (Fotogalerie)